Introduction

FrontAccounting (FA) is a professional web-based Accounting system for the entire ERP chain written in PHP, using MySQL. FA is multilingual and multicurrency. For further information and more downloads, visit our website, http://frontaccounting.com.

web accounting

Accounting Primers

Opening Balance

FA Project Links

Tutorials

FA Payroll

FA Other Modules

  • FrontKanban - Project Management extension - Thread - Source

FA Fixes not in Official repos as yet

FA v2.4 Current Stable

FA v2.5 Current Unstable

Community Links

Introduksjon

FrontAccounting (FA) er et profesjonelt web-basert regnskapssystem for hele ERP-kjeden skrevet i PHP med bruk av MySQL. FrontAccounting er multispr�klig og gj�r bruk av forskjellige myntenheter. For ytterligere informasjon og nedlastinger g� til v�r hjemmeside http://frontaccounting.com.

web accounting