Introduksjon

FrontAccounting (FA) er et profesjonelt web-basert regnskapssystem for hele ERP-kjeden skrevet i PHP med bruk av MySQL. FrontAccounting er multispr�klig og gj�r bruk av forskjellige myntenheter. For ytterligere informasjon og nedlastinger g� til v�r hjemmeside http://frontaccounting.com.

web accounting