Velkommen til PmWiki!

En lokal kopi af PmWiki s dokumentation er blevet installeret sammen med softwaren, og er tilgængelig via documentation index.

For at forsætte setup af PmWiki, se initial setup tasks.

basic editing siden beskriver hvordan man opretter sider i PmWiki. Du kan øve dig i redigering i wiki sandbox.

Mere information om PmWiki er tilgængelig via www.pmwiki.org .

Welcome to PmWiki!

A local copy of PmWiki's documentation has been installed along with the software, and is available via the documentation index.

To continue setting up PmWiki, see initial setup tasks.

The basic editing page describes how to create pages in PmWiki. You can practice editing in the wiki sandbox.

More information about PmWiki is available from www.pmwiki.org